POZNAJ NAS

Jesteśmy firmą, której podstawowym wyróżnikiem jest wysoki profesjonalizm działania. Kluczowe filary naszego zespołu tworzą uznani na rynku specjaliści, od lat operujący w branży deweloperskiej oraz realizacjach inwestycji użyteczności publicznej i przemysłowych. Nasze kompetencje oparte są na doświadczeniu, jakie zdobyliśmy angażując się przez lata w strukturach Generalnych Wykonawców, Grup Deweloperskich oraz Funduszach Inwestycyjnych.

Misją GREENCOMM jest zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych poprzez rzetelne, kompleksowe i kompletne zarządzanie inwestycją oraz stosowanie praktycznych i optymalnych rozwiązań dla interesariuszy, w oparciu o prawo, wiedzę i doświadczenie.

Działalność GREENCOMM koncentruje się na kreowaniu i zwiększaniu potencjału nieruchomości, zarządzaniu procesami inwestycyjnymi oraz nadzorowaniu robót budowlanych. Angażujemy się również w unikalne projekty innowacyjne.

REFERENCJE

KONTAKT

GREENCOMM SP. Z O.O.

ul. Stefana Żeromskiego 23B lok. 109
81-346 Gdynia

Adres biura:

ul. Piastowska 7 lok. 117
80-332 Gdańsk

Kontakt:

Krzysztof Paul – 577 861 589
biuro@gc.gda.pl

NIP: 958-118-11-88
REGON: 190162442

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000147760.

Kapitał zakładowy 60 000,00 zł wpłacony w całości.

Ochrona danych osobowych:
Klauzula informacyjna