Hala obróbki mechanicznej wraz z instalacjami wod-kan, WLZ i instalacją technologiczną T1 i T2

  1. kubatura obiektu: ok. 9 602 m3
  2. powierzchnia użytkowa: 1 882 m2
  3. okres realizacji: 2018-2019 r.
  4. charakter świadczonej usługi: Project Management, Inwestor zastępczy, Nadzór inwestorski
  5. adres: ul. Benzynowa 19, Gdańsk
  6. inwestor: TECHNO-SERVICE S.A.