Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa  budynku na hotel wraz z budową ściany oporowej i budową parkingu

  1. kubatura obiektu: 6 272 m3
  2. powierzchnia użytkowa: 2 524 m2
  3. 70 pokoi hotelowych
  4. okres realizacji: 2017-2018 r.
  5. charakter świadczonej usługi: Construction management
  6. adres: ul. 1 maja 7, Sopot
  7. inwestor: DSJ INTERNATIONAL Sp. z o.o.