Budynki FG  

1.   kubatura obiektu: ok. 125 081,97 m3
2.   powierzchnia użytkowa: 20 677,78 m2
3.   okres realizacji: IV.2021-2023 r. (trwa)
4.   charakter świadczonej usługi: Nadzór inwestorski
5.   adres: ul. Sienna Grobla 8, Gdańsk 
6.   inwestor: Grupa Deweloperska ROBYG 

 

Budynki AB

1.   kubatura obiektu: ok. 38 393,93 m3
2.   powierzchnia użytkowa: 6 025,08 m2
3.   okres realizacji: XII.2019-XII.2021 r.
4.   charakter świadczonej usługi: Nadzór inwestorski
5.   adres: ul. Sienna Grobla 6, Gdańsk 
6.   inwestor: Grupa Deweloperska ROBYG