Hala magazynowa wraz z placem parkingowo-manewrowym i infrastrukturą towarzyszącą

1.   kubatura obiektu: 17 599 m3
2.   powierzchnia użytkowa: 1 917,51 m2
3.   okres realizacji: przygotowanie inwestycji: styczeń 2023 r. – maj 2023 r., roboty budowlane: czerwiec 2023 r. – (w toku)
4.   charakter świadczonej usługi: Project Management, Nadzór inwestorski
5.   adres: ul. Starocińska 8,  Nowy Dwór Gdański
6.   inwestor: Primagran Sp. z o.o.