www.symbio.hnt.com.pl

SYMBIO

1.   kubatura obiektu: ok. 5 767,0 m3
2.   powierzchnia całkowita: ok. 2 259,0 m2
3.   okres realizacji: lipiec 2023 r. – (w toku)
4.   charakter świadczonej usługi: Project Management, Nadzór inwestorski
5.   adres: ul. Śniadeckich 29, 31 Gdańsk 
6.   inwestor: HORIZONT Sp. z o.o. Sp. K.