Wprowadzone przez Kaja Moller

OSIEDLE SYMBIO w realizacji

www.symbio.hnt.com.pl SYMBIO 1.   kubatura obiektu: ok. 5 767,0 m3 2.   powierzchnia całkowita: ok. 2 259,0 m2 3.   okres realizacji: lipiec 2023 r. – (w toku) 4.   charakter świadczonej usługi: Project Management, Nadzór inwestorski 5.   adres: ul. Śniadeckich 29, 31 Gdańsk  6.   inwestor: HORIZONT Sp. z o.o. Sp. K. 

OSIEDLE SILENCIO

www.silencio.pl SILENCIO 1.   kubatura obiektu: ok. 4 499,0 m3 2.   powierzchnia całkowita: ok. 1 720,0 m2 3.   okres realizacji: styczeń 2021 r. – kwiecień 2022 r. 4.   charakter świadczonej usługi: Project Management, Nadzór inwestorski 5.   adres: ul. Wronia 10, Gdańsk  6.   inwestor: HORIZONT Sp. z o.o. Sp. K. 

PRIMAGRAN

Hala magazynowa wraz z placem parkingowo-manewrowym i infrastrukturą towarzyszącą 1.   kubatura obiektu: 17 599 m3 2.   powierzchnia użytkowa: 1 917,51 m2 3.   okres realizacji: przygotowanie inwestycji: styczeń 2023 r. – maj 2023 r., roboty budowlane: czerwiec 2023 r. – (w toku) 4.   charakter świadczonej usługi: Project Management, Nadzór inwestorski 5.   adres: ul. Starocińska 8,  Nowy Dwór Gdański 6.   inwestor: Primagran Sp. z o.o.